Thủ tục mua bán nợ với Tổng Công Ty Dịch Vụ Mua Bán Nợ Toàn Cầu

Thủ tục mua bán nợ với Tổng Công Ty Dịch Vụ Mua Bán Nợ Toàn Cầu

Chốt giá trị thực tế còn lại của khoản nợ (gốc và lãi), ngày tháng phát sinh, đến hạn, quá hạn thanh toán; nguyên nhân chưa thu hồi được nợ; tình hình hoạt động, tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của khách nợ; …v.v.

Mua bán nợ là gì ?

Mua bán nợ là gì ?

Mua, bán nợ là hoạt động kinh tế để trao đổi và chuyển giao phần tài sản, đặc biệt là các “khoản nợ phải thu” từ đối tượng này sang đối tượng khác. Thực chất, đó là việc chuyển nhượng lại “quyền thu hồi nợ” từ một “khoản nợ phải thu” của bên bán nợ (chủ nợ) đối với khách nợ sang cho bên mua nợ để bên mua nợ trở thành chủ nợ mới của bên khách nợ.

Khi nào thì nên bán nợ?

Khi nào thì nên bán nợ?

Nếu bạn có khoản nợ đã lâu vẫn chưa thu hồi được, vì bất kỳ lý do gì …Hãy cân nhắc việc bán khoản nợ đó cho 1 công ty chuyên mua bán nợ hợp pháp.

Những khoản nợ nào được công ty mua bán nợ chấp nhận ?

Những khoản nợ nào được công ty mua bán nợ chấp nhận ?

Tất cả các khoản nợ có giấy tờ xác nhận cụ thể, được sự công nhận của khách nợ thì chủ nợ đều có thể sang nhượng cho công ty mua bán nợ.

Sự khác biệt giữa “ Đòi Nợ “ & “ Mua Nợ “

Sự khác biệt giữa “ Đòi Nợ “ & “ Mua Nợ “

Khi bạn có khoản nợ chậm trả, khó đòi … thì thuê dịch vụ đòi nợ của các công ty thu hồi nợ hay bán khoản nợ đó cho các công ty mua bán nợ, đều là giải pháp tốt.