Khi bạn có khoản nợ chậm trả, khó đòi … thì thuê dịch vụ đòi nợ của các công ty thu hồi nợ hay bán khoản nợ đó cho các công ty mua bán nợ, đều là giải pháp tốt.

Trước khi quyết định dịch vụ nào là phù hợp, các chủ nợ hãy lưu lý các vấn đề sau đây :

Đối với dịch vụ đòi nợ :

  • Ưu điểm : Chi phí hợp lý, thủ tục đơn giản.
  • Nhược điểm : Chỉ có 1 giải pháp duy nhất là tìm cách thu tiền của khách nợ, nếu khách nợ thực sự chưa có khả năng thanh toán vì nhiều lý do, thì không thể bảo đảm tiến độ thanh toán.
  • Ngoài ra trong các trường hợp khoản nợ đã có phán quyết của tòa án, hoặc khách nợ là đơn vị có vốn nhà nước thì công ty thu hồi nợ không được tham gia.

Đối với hoạt động mua nợ của Tổng Công Ty Mua Bán Nợ TOÀN CẦU:

  • Làm việc được với tất cả các khoản nợ, kể cả khoản nợ đã có phán quyết của tòa án, hoặc khách nợ là đơn vị có vốn nhà nước.
  • Có nhiều phương án giải quyết khoản nợ như : Thu nợ, khoanh nợ tính lãi, hoặc tiếp tục đầu tư cho khách nợ.
  • Sau khi bán nợ cho công ty chúng tôi, chủ nợ không cần phải bận tâm về phương án xử lý khoản nợ đã bán.
  • Đối với khoản nợ có giá trị dưới một tỷ VNĐ, chủ nợ sẽ được mua lại với mức giá 60% giá trị thực tế của khoản nợ.
  • Đối với khoản nợ có giá trị trên một tỷ VNĐ, chủ nợ sẽ được mua lại với mức giá 70% giá trị thực tế của khoản nợ.

( Những trường hợp ngoại lệ sẽ được thỏa thuận cụ thể với chủ nợ sau khi xác minh hồ sơ ).

  • Tất cả các khoản nợ lớn hay nhỏ, chúng tôi đều tiếp nhận và xử lý.
  • Vui lòng liên hệ 090 7887 468 để được tư vấn cụ thể.

Tin tức khác